NOPD

NOPDNederlandsche Orde van Pensioen Deskundigenheader-img-nopd-245-right

Actueel

Pensioenadviseurs denken dat een gering aantal directeuren-grootaandeelhouders hun pensioenaanspraken zullen gaan afkopen. De voorkeur zal uitgaan naar premievrije voortzetting of omzetting in een speciale ‘oudedagsverplichting’. Dat bleek woensdagmiddag tijdens een speciale bijeenkomst van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, die op 1 januari 2017 van kracht moet worden.

 

De impopulariteit van de variant afkoop kan een probleem worden voor staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Immers, die heeft in de Rijksbegroting een eenmalige belastingopbrengst van twee miljard euro laten opnemen.

Pensioenverzekeringen overdragen

Spreker tijdens de NOPD-bijeenkomst in Baarn was mr. Hans Buijze, secretaris van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst. Hij is als adviseur van het ministerie van Financiën nauw betrokken bij het voortraject van het wetsvoorstel tot uitfasering van pensioen in eigen beheer. Voor een volle zaal met 70 pensioendeskundigen legde Buijze onder meer uit dat een DGA alleen pensioenaanspraken mag afkopen die zijn opgebouwd in eigen beheer. “Aanspraken bij een andere pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld een verzekeraar, mag de DGA niet afkopen.”

Een DGA kan de waarde van elders lopende pensioenvoorzieningen wel overgedragen naar de eigen BV, om die vervolgens af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Buijze benadrukte dat een dergelijke overdracht vóór 31 december 2016 moet plaatsvinden. Maar hij wees tevens op de mogelijkheid dat staatssecretaris Wiebes deze termijn zal verlengen. Dit zal moeten blijken tijdens de verdere Kamerbehandeling van het wetsvoorstel. Die sluit op 13 december als de Eerste Kamer erover zal stemmen.

Schenken

De avond vóór de speciale DGA-bijeenkomst van de NOPD publiceerde het ministerie van Financiën de antwoorden op meer dan driehonderd Kamervragen over het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer. Buijze ging in zijn NOPD-presentatie veelvuldig op die actuele nota in. Zo stond hij onder meer stil bij het onderwerp schenken. Daar kan sprake van zijn als een DGA zijn pensioenaanspraken afkoopt, terwijl de aandelen van de BV in handen zijn van derden, bijvoorbeeld kinderen. De regelgeving is op dit punt niet sluitend, zo liet Buijze zien. Eventuele heffing van schenkbelasting zal afhankelijk zijn van de specifieke situatie.

Partners

Buijze vroeg verder nadrukkelijk aandacht voor de positie van de partner. De huidige partner van de DGA moet te allen tijde een handtekening zetten onder het verzoek om de pensioenvoorziening om te zetten in een oudedagsverplichting of om die af te kopen. Voor gewezen partner(s) met een pensioenaanspraak geldt die verplichte handtekening eveneens. Zij moeten dat doen op een te downloaden formulier, dat straks moet worden opgestuurd naar de Belastingdienst in Heerlen.

Buijze waarschuwde de aanwezige pensioenadviseurs voor het bijstaan van zowel de DGA als diens (gewezen) partner. “Dat is met het oog op je aansprakelijkheid risicovol.”

Lees meer...

Gepubliceerd in Actueel
maandag, 05 september 2016

NOPD-bijeenkomst over afschaffen pensioen in eigen beheer

Geschreven door

Op Prinsjesdag 2016 is het wetsvoorstel tot uitfasering van pensioen in eigen beheer gepresenteerd. De contouren van het afschaffen van pensioen in eigen beheer zijn hiermee geschetst, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid. In een speciale DGA-bijeenkomst zet de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) op 26 oktober de laatste ins en outs op een rij.

Mr. J.J. (Hans) Buijze, secretaris van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst, zal een presentatie verzorgen over het wetsvoorstel en er is gelegenheid met hem te discussiëren over de plannen. Hij is als adviseur van het ministerie van Financiën nauw betrokken geweest bij het voortraject van het wetsvoorstel tot uitfasering van pensioen in eigen beheer.

Lees meer...

Gepubliceerd in Actueel
 

nopd-icon

WORD LID VAN NOPD

Bent u een pensioen deskundige en wilt u uzelf of uw firma op de kaart zetten? Meld u zich dan aan als lid en profileer u op deze website. U kunt dan gevonden worden op uw lokatie en op basis van uw specialiteiten.

direct-aanmelden

Vind een pensioen deskundige