NOPD

Organisatie

De NOPD is een vereniging, die streeft naar verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt. De circa 200 leden van de beroepsorganisatie zijn gecertificeerd. Zij houden hun vakbekwaamheid actueel door permanente educatie te volgen. De NOPD biedt een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie. De vereniging stelt die pensioenkennis ook beschikbaar aan de politiek en de samenleving.

Vind een pensioen deskundige