NOPD

Bestuur

Het bestuur van de NOPD wordt gevormd door onderstaande personen:

BorgertTegel

B. F. (Borgert) Tegel MPLA, voorzitter

S.J. (Steven) van Duin, secretaris
BasKortenbach Drs. B. (Bas) Kortenbach, penningmeester
 IngridLeene

 Drs. I.E. (Ingrid) Leene-Hoedemaeker MPLA

Vind een pensioen deskundige